Så mye får du i feriepenger

Snart kommer sommeren, og da får alle som jobbet i fjor utbetalt feriepengene sine. Her kan du finne ut av hvor mye du vil få utbetalt, hvilke rettigheter du har, og få noen smarte tips om hva feriepengene kan brukes til.

Lovgrunnlaget

Norsk lovgivning sier at det skal beregnes feriepenger av all betaling som er gitt i vederlag, for det arbeidet du utførte i det foregående året. Loven er den samme, enten du jobber i det private, eller det offentlige.

Du og arbeidsgiveren din kan avtale rettigheter som er bedre enn det loven tilsier, men ikke motsatt. En avtale som gir en arbeidstaker dårligere rettigheter, vil normalt bli ansett som ugyldig.

Hva inngår i feriepengegrunnlaget

Feriepengegrunnlaget tilsvarer den summen av arbeidsvederlag du mottok forrige år. Som arbeidsvederlag regnes all ordinær lønn, uavhengig om lønna er fast, eller provisjonsbasert.

Som en hovedregel skal det også beregnes feriepenger av bonuser, fordi disse normalt er knyttet til din egen arbeidsinnsats. Mottar du kostpenger som en del av arbeidsvederlaget, skal dette også inkluderes i feriepengegrunnlaget.

Dette får du ikke feriepenger av

Inntekter som det ikke skal beregnes feriepenger av, er de som ikke knyttes direkte til arbeidsinnsatsen. Du får derfor ikke feriepenger av feriepengene. Det skal heller ikke beregnes feriepenger av andeler du måtte få av eventuelt utbytte/overskudd i selskapet du jobber i.

Mottar du varer eller tjenester i jobben, skal det ikke beregnes feriepenger av verdien av disse. Du beregnes heller ikke feriepenger av julebonuser, eller lignende bonuser som du får uavhengig om du tar ferie eller ikke.

Satsene avhenger av alder og antall dager

I henhold til Ferieloven har alle rett til minimum 10,2% av feriepengegrunnlaget utbetalt som feriepenger. Dette gjelder for arbeidstakere under 60 år. Er du over 60 år, har du rett til 12,5%.

I dag har mange en avtale som sikrer de fem uker ferie. Da er satsene for feriepenger 12% for arbeidstakere under 60 år, og 14,3% for de over 60.

Regn ut hvor mye du får – 25 dager ferie

Har du rett til ferie i henhold til ferieloven, er det 25 virkedager ferie du har krav på, eller 4 uker pluss 1 dag. Dette fordi lørdag også inkluderes som virkedag (totalt 6 virkedager i uka), samt at du får den ene dagen på toppen. Totalt blir dette 25 dager.

Formelen for å finne ut hva feriepengene er brutto månedslønn + feriepenger – antallet feriedager.

Dette kan vi uttrykke slik:

Brutto månedslønn + (brutto utbetalt årslønn * prosentsats) – ((brutto månedslønn/26 virkedager) * 25 feriedager)

Med reelle tall, der vi sier du tjente brutto 300 000 kroner i fjor, og månedslønna var brutto 25 000 kroner, blir regnestykket slik:

Under 60 år (10,2%)
25 000 + (300 000 * 0,102) – ((25 000/26) * 25) = 31 562 kroner

Over 60 år (12,5%)
25 000 + (300 000 * 0,125) – ((25 000/26) * 25) = 38 462 kroner

Regn ut hvor mye du får – 5 uker

De fleste norske arbeidstakere får i dag fem uker ferie, og skal dermed trekkes for 30 dager av ordinær dagslønn (30 dager tilsvarer 5 uker, når antall virkedager i uka er 6).

Formelen er den samme, men her må vi bruke 30 feriedager i stedet for 25:

Brutto månedslønn + (brutto utbetalt årslønn * prosentsats) – ((brutto månedslønn/26 virkedager) * 30 feriedager)

Med samme lønn som i regnestykket for 25 dager ferie, blir utregningen for 30 dager ferie slik:

Under 60 år (12%)
25 000 + (300 000 * 0,12) – ((25 000/26) * 30) = 32 154 kroner

Over 60 år (14,3%)
25 000 + (300 000 * 0,143) – ((25 000/26) * 30) = 39 054 kroner

Når utbetales pengene

Ferieloven sier at du skal ha utbetalt feriepengene i forbindelse med ferieavviklingen, og sammen med siste lønn før ferien starter. For de aller fleste betyr dette at vi får pengene utbetalt i juni, sammen med lønningen for denne måneden.

Deler du opp ferien, for eksempel med halvparten av feriedagene i juli, og den andre halvparten i oktober, skal utbetalingen av feriepengene fordeles tilsvarende.

Fem tips til bruk av feriepengene

  • Betal ned gjeld – Bruker du feriepengene, eller deler av de til å betale gjeld, får du igjen så det monner i fremtiden. Bruk de på den gjelden som har høyeste renter.
  • Invester i fond – Om du er gjeldfri, eller har kun billige lån å betale på (studielån, boliglån), kan du vurdere å investere pengene i fond som gir jevn og god avkastning.
  • Spar i BSU – Har du ikke BSU-konto enda, og er under 33 år? Sett i gang med Boligsparing for ungdom, så får du en fin skattefordel på 5 000 per år (du må spare 25 000 i året for å få maksimalt fradrag) og høye renter. BSU er genialt for unge som skal spare til egenkapital for kjøp av bolig.
  • Betal baksmellen – Om du fikk baksmell på skatten, kan en solid dose feriepenger lette litt på trykket. Faktisk spekulere enkelte i å betale for lite skatt gjennom året (helt lovlig), for eksempel for å betale ned gjeld raskere. Baksmellen må du gjøre opp for, men den er å anse som et nesten gratis lån dersom du betaler ut hele beløpet i løpet av sommeren.
  • Reis på drømmeferien – Livet skal også leves. Har du ikke noe ”fornuftig” å bruke feriepengene, hva med å ta drømmeferien i år? God sommer!